Pan Žáček, majitel firmy FYTOSPOL, v.o.s., se v roce 2017 rozhodl pro pořízení nového traktoru MAGNUM 340 Rowtrac. Společnost pana Žáčka se zabývá pěstováním běžných zeměděských plodin, jako je např. pšenice, řepka, ječmen či mák.

Při práci v následujícím videu můžete například vidět MAGNUM 340 Rowtrac ze společnosti FYTOSPOL, v.o.s. v agregaci s kombinovaným strojem pro hloubkové zpracování půdy Great Plains SLD. Traktor o maximálním výkonu 374 koní je tak v jednom přejezdu schopen bez problému zvládnout prvotní zpracování posklizňových zbytků po sklizni, hloubkové prokypření půdy a setí v jednom přejezdu. Dochází k značné úspoře finančních nákladů!

Za hodinu dokáže tato souprava zpracovat 3 hektary při průměrné spotřebě 21 l/ha. Zatížení motoru se pohybuje v rozmezí 90 až 98 %. V kombinaci s pásovým podvozkem dokáže Rowtrac udržet konstantní pracovní rychlost kolem 10,3 km/h. Souprava zpracovávala půdu do hloubky přibližně 25 centimetrů v jilovito-písčitých půdách.

Sledujte Facebook CASE IH pro aktuální informace o novém článku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *